Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt 500ML 01

Huy Nguyen