Gốm Sứ Minh Long

Bộ Trà 0.7L Chim Lạc
Gốm sứ Minh Long - Bộ trà Hoa Hồng 0.8L
Gốm sứ minh long - Bộ trà Hương Biển Kem 0.8L
Gốm sứ Minh Long - Bộ Trà Xanh Lá 0.7L
Gốm sứ Minh Long - Bộ trà Sen trắng 0.3L
Gốm sứ Minh Long - Bộ CAFE 0.45 Anh vũ Chỉ Vàng
Gốm sứ Minh Long - Bộ Trà Daisy 0.4L
Gốm sứ Minh Long - Ca Sen trắng
Gốm sứ Minh Long - Ca mẫu đơn chỉ vàng
Gốm sứ Minh Long - Ca mẫu đơn trắng
Gốm sứ Minh Long - Ca Vuông
Gốm sứ Minh Long - Ca Sen xanh


Huy Nguyen